Advokátka JUDr. Marta Huttová poskytuje na trhu právnych služieb svoje služby na celom území Slovenskej republiky už od roku 1991 v oblastiach súkromného práva a verejného práva. Svojim individuálnym prístupom poskytuje profesionálne komplexné právne služby podľa požiadaviek a potrieb svojich klientov. Svoje dlhoročné praktické skúsenosti využíva predovšetkým v odvetviach občianskeho práva vrátane rodinného práva, obchodného, pracovného a správneho práva. Jej prevažná činnosti je zameraná na zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Od 1. mája 2011 vykonáva advokáciu v združení advokátov Advokátska kancelária HUTTA & PARTNERS so sídlom v Bratislave. www.huttapartners.sk

Comments are closed.