Rok narodenia 1951

Právna prax

 • od 2011 – advokát a partner v združení advokátov Advokátska kancelária HUTTA & PARTNERS
 • 1991 – 2011 – advokátka v Advokátskej kancelárii JUDr. Marta Huttová
 • apríl – december 1990 – sudkyňa Mestského súdu v Bratislave (druhostupňový súd)
 • január – marec 1990 – sudkyňa Najvyššieho súdu SR (stáž)
 • 1986 – 1989 – sudkyňa Obvodného súdu Bratislava IV a námestníčka
 • 1978 – 1986 – sudkyňa Obvodného súdu Bratislava I
 • 1976 – 1978 – sudkyňa Mestského súdu v Bratislave (prvostupňový súd)
 • 1975 – 1976 – justičná čakateľka Krajského súdu v Bratislave

Vzdelanie

 • 1980 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rigorózna skúška) – akademický titul „JUDr.“
 • 1976 justičná skúška na Ministerstve spravodlivosti SR
 • 1970 – 1975 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Comments are closed.